collecte bekijk kerktijden

aangetast
​​​​​​​door de pest

Een gebed van Willem Teellinck


"O, Heere, mijn God, U bent toch een Vader van alle barmhartigheden en een God van alle vertroostingen. Wilt U, nu ik beroofd ben van de troost van veel van mijn vrienden, daarom des te vriendelijker voor mij zijn. Laat de troost van Uw goede Geest aan mij toch mogen vervullen wat mij van de kant van mijn vrienden ontbreekt."

de slaande
hand van God

Een gebed van Augustinus


"Wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd..."

Bidden Tijdens
de pest

Een gebed van Coenraad Mel


"Zullen wij langer leven, Heere, zo toon ons Uw heil en genadige hulp, opdat wij U prijzen in het land van de levenden. Zullen wij haast sterven, zo laat ons zacht en zalig ontslapen. Laat ons onze laatste strijd dapper strijden en in geloof en vaste hoop, met een gezicht en
voorsmaak van onze aanstaande hemelse heerlijkheid, vanhier gaan en haast geraken op die plaats, alwaar wij een onuitsprekelijke en eeuwige gelukzaligheid genieten zullen." 

CHRISTUS, ONZE
ENIGE TOEVLUCHT

Een preek van
ds. Robert Murray M’Cheyne


"De mensen menen dikwijls dat de redding van onze zielen het enige doel is waarom wij ons in Christus moeten bergen. (...) De gehele Bijbel toont echter dat er veel meer in Christus is. Dat wij, wanneer wij in Hem geborgen zijn, gered zijn uit al onze noden, van onze zorgen met betrekking tot gezondheid, geld en de wereld...

EEN Paasgroet
UIT rijssen

Verteld door
​​​​​​​R. Hoogerwerf - Holleman


Jaloersheid is een nare eigenschap. Maar is dat altijd zo? Lees het verhaal van een vrouw die erg jaloers was op haar buurvrouw. Wat haar buurvrouw had, miste zij...

slechter óf beter

Een pastorale brief van
ds. Ashbel Green


Ashbel Green wil zijn lezers in deze brief erop wijzen dat men een epidemie moet zien als een bedeling van Gods voorzienigheid. Deze bedeling zal ons óf slechter, óf beter maken en Green vermaant zijn lezers daarop acht te slaan. In het tweede gedeelte van de brief vertroost hij de gelovigen die in de stad Philadelphia achtergebleven zijn met Gods beloften in Zijn Woord.

EEN STEM
UIT HET GRAF

Twee brieven van
ds. Julius Charles Rieu


Wat een nare titel zul je denken. Een stem uit het graf. Toch was het de verzuchting die de jonge ds. Rieu uitte in een brief die hij op het laatst van zijn leven aan zijn gemeente schreef. De dominee was, net als zoveel anderen, getroffen door een besmettelijke ziekte. Hij wist dat hij ging sterven. Hij kon door genade ook sterven.

BLIJF IN MIJ

Bijbelstudie n.a.v. het boekje ‘Verhoorde gebeden’


De achterliggende jaren gingen soms dagen, weken en misschien zelfs maanden voorbij waarin ik geen gebedsverhoring ontving en geestelijke verslapping bemerkte. Vaak onderzocht ik mezelf dan op een aantal Bijbelse voorwaarden voor gebedsverhoring. Zoals iemand met geestelijk onderscheidingsvermogen duidelijk kan zien, kunnen deze allemaal samengevat worden in het ene woord 'Blijf [in Mij]'.