collecte bekijk kerktijden


Kerktijden

GGiN Elspeet


Elke zondag hebben we tweemaal dienst. De ochtenddienst begint om 9:30 uur en de middagdienst om 15:30 uur.
Via kerktijden.nl kunt u de agenda voor de periode daarna raadplegen.‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt’
Johannes 17:3