collecte bekijk kerktijden


Collecteren

via IDeal

‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt’
Johannes 17:3