collecte bekijk kerktijden


In contact met

GGiN Elspeet


Predikant
vacant

Scriba

dhr. J. van de Steeg
Martensweg 7
8071 KH Nunspeet
Tel. nr. 06-12553717
scriba@gginelspeet.nl

Koster
dhr. G. van de Kolk
Gerstweg 33
8075 BZ Elspeet
Tel. nr. 06-29581604
koster@gginelspeet.nl

kerkgebouw
Oude Hof 12
8075 PK Elspeet
Tel. nr. 0577-491945

‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt’
Johannes 17:3