collecte bekijk kerktijden

JONGERENAVONDEN
via livestream en app


Aanleiding 
In verband met de huidige omstandigheden kunnen de jongerenavonden in de plaatselijke kerkelijke gemeenten niet doorgaan. Begrijpelijk, maar wel een gemis voor de jongeren, zeker in deze tijd. Van diverse kanten is gevraagd aan het Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC) of zij hierin iets kan betekenen. Het DOOC wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen, in samenwerking met de jongerencommissie van diverse gemeenten. De bedoeling is dat jongeren de gelegenheid krijgen om via de livestream van KOC Diensten lezingen te beluisteren en zo toch een jongerenavond kunnen ‘bijwonen’.  


Doelstelling 
In deze bijzondere tijd wil het DOOC via deze ‘digitale’ jongerenavonden werken aan haar hoofddoel en de subdoelen. Het hoofddoel van DOOC is: te bevorderen dat Gods Woord in de gezinnen het eerste en het laatste Woord heeft. Zodat er in gezin, school en kerk één taal en één boodschap klinkt – een boodschap die verbindt. De kernvraag daarbij is: hoe kunnen wij, staande in deze tijd, herkenbaar en ‘leesbaar’ leven en handelen vanuit Gods Woord en de belijdenisgeschriften? Deze kernvraag wordt in vier subdoelen uitgewerkt:

  • Het lezen van Gods Woord en de belijdenisgeschriften
  • De kennis van Gods Woord en de belijdenisgeschriften
  • De koppeling met de vragen van deze tijd (ethiek, meningsvorming)
  • De integratie in ons persoonlijk leven en de omgang met onze medemens


Invulling  
Om de veertien dagen zal op vrijdagavond van 19.30 – 21.30u een inleiding worden gehouden. De ene keer zal een gedeelte van een Bijbelboek worden behandeld, de andere keer een gedeelte van een belijdenisgeschrift.

De inleider wordt daarbij vergezeld door twee jongeren uit de genoemde gemeenten. Bij de opening van de avond zal een mobiel nummer en een mailadres worden bekendgemaakt. Luisteraars kunnen naar aanleiding van de lezing vragen naar hen appen of mailen. Zij zullen deze vragen tijdens een korte pauze voorleggen aan de inleider. Na de pauze zullen de gestelde vragen behandeld worden. De vraagsteller kan vervolgens per app aangeven of het duidelijk is of dat er nog een verhelderings- of verdiepingsvraag is. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de advertentie in dit blad.


Namens het DOOC, 
Ds. D.E. van de Kieft, voorzitter 
A.R. Bronkhorst, secretaris