collecte bekijk kerktijden

Psalmen, gezangen en vaderlandse liederen

Eredienst

Uit kerkblad en gemeentegids blijkt dat er het nodige wordt georganiseerd buiten de 'normale' kerkdiensten om. In het voorwoord in de Gemeentegids staat: ‘Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. De Kanttekening geeft als toelichting dat alle dingen in de eredienst “zonder verwarring, elk op zijn behoorlijken tijd, beurt en plaats, enz.” dienen te geschieden. Daarom is het ook Bijbels om als kerkelijke gemeente een gemeentegids te hebben waarin de regels rondom de eredienst beschreven zijn. Deze regels zijn nuttig en noodzakelijk maar bevorderen ook de eendracht in de gemeente.’

De Heere is ook een God van orde in de eredienst. In de oudtestamentische eredienst was alles door de Heere tot in detail beschreven. Het was ordelijk omdat alles wees op Christus, Die een God van orde is. Ieder offer wees op de orde 'zonde en genade'. Vanwege de zonde moest het offerdier in plaats van de zondaar geslacht worden. Vanwege het bloed dat – plaatsbekledend - vloeide, was er genade mogelijk voor de zondaar. En dat geldt nog. Voor de grootste zondaar die moet getuigen 'ik moet rechtvaardig geslacht worden' is er vergeving in het bloed van Christus.


En die boodschap mag zondag aan zondag klinken. Ook in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elspeet.